Danh mục sản phẩm

Chọn thương hiệu

Tin tức mới

Dưới đây là toàn bộ các mẫu Áo măng tô, áo dạ với nhiều kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt. Về chất liệu để làm nên áo măng tô nam, áo dạ nam được chúng tôi chọn lựa tốt nhất, với các thiết kế đẹp nhất từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Những chiếc áo măng tô nam này có quy trình sản xuất nghiêm ngặt, kiểm tra về chất lượng mẫu mã rất kỹ càng. Nhiều quy định nghiêm ngặt được đưa ra để có thể tạo nên những chiếc áo  khoác dạ nam đẹp nhất, tốt nhất phục vụ khách hàng của Benry Homme. Chúng tôi luôn để chữ tín lên hàng đầu, luôn làm cho khách hàng yên tâm nhất có thể khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

ÁO MĂNG TÔ KAKY PHA WOOL

ÁO MĂNG TÔ KAKY PHA WOOL

MADE IN KOREA

2,600,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM  Wool - Cashmere

ÁO DẠ NAM Wool - Cashmere

MADE IN KOREA

3,900,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

ÁO ĐỜ MI DẠ NAM

ÁO ĐỜ MI DẠ NAM

MADE IN KOREA  

2,900,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

ÁO KHOÁC DẠ

ÁO KHOÁC DẠ

SẢN PHẨM MỚI 2017

3,150,000 VNĐ

ÁO KHOÁC DẠ

ÁO KHOÁC DẠ

SẢN PHẨM MỚI 2017

3,200,000 VNĐ

ÁO DẠ WOOL - CASHMERE

ÁO DẠ NAM WOOL - CASHMERE

MADE IN KOREA

3,900,000 VNĐ

1,350,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM LÔNG CỪU

ÁO DẠ NAM LÔNG CỪU

MADE IN KOREA

3,200,000 VNĐ

1,250,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1690 DG

ÁO DẠ NAM - BRC1690 DG

MADE IN KOREA

5,100,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1607 GR

ÁO DẠ NAM - BRC1607 GR

MADE IN KOREA

2,600,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1652 BW

ÁO DẠ NAM - BRC1652 BW

MADE IN KOREA

4,500,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1680 DB

ÁO DẠ NAM - BRC1680 DB

NEW  2016/2017

5,100,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1685 GR

ÁO DẠ NAM - BRC1685 GR

NEW  2016/2017

2,800,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1624 BL

ÁO DẠ NAM - BRC1624 BL

NEW  2016/2017

2,800,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1621 BL

ÁO DẠ NAM - BRC1621 BL

NEW  2016/2017

3,800,000 VNĐ

2,650,000 VNĐ

Áo măng tô nam COAT_ BRC1612 RE

Áo măng tô nam COAT_ BRC1612 RE

NEW  2016/2017

2,600,000 VNĐ

2,000,000 VNĐ

Áo măng tô nam COAT_ BRC1603 PR

Áo măng tô nam COAT_ BRC1603 PR

NEW  2016/2017

3,000,000 VNĐ

2,250,000 VNĐ

Áo măng tô nam COAT_BRC1625 NV

Áo măng tô nam COAT_BRC1625 NV

NEW 2016/2017

5,950,000 VNĐ

3,550,000 VNĐ

Áo măng tô nam COAT_ BRC1621 BL

Áo măng tô nam COAT_ BRC1621 BL

NEW 2016/2017

3,800,000 VNĐ

2,650,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC1621 BL

ÁO DẠ NAM - BRC1621 BL

NEW 2016/2017

3,800,000 VNĐ

2,650,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - BRC16 GR

ÁO DẠ NAM - BRC16 GR

NEW 2016/2017

3,000,000 VNĐ

2,250,000 VNĐ

ÁO DẠ Wool - Cashmere

ÁO DẠ Wool - Cashmere

SẢN PHẨM MỚI

3,000,000 VNĐ

2,250,000 VNĐ

Áo măng tô nam COAT_ BRC1638 BL

Áo măng tô nam COAT_ BRC1638 BL

NEW  2016/2017

2,800,000 VNĐ

2,150,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM - FABRIC JAPAN

ÁO DẠ NAM - FABRIC JAPAN

NEW F/W 2016

5,100,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

Áo măng tô nam COAT_ BRC1603 LB

Áo măng tô nam COAT_ BRC1603 LB

NEW  2016/2017

3,000,000 VNĐ

2,250,000 VNĐ

Áo dạ nam BRC1626 GR

Áo dạ nam BRC1626 GR

 NEW FW 2016 - F/MADE IN ITALIA

5,950,000 VNĐ

3,550,000 VNĐ

BRC1690 BL

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1690 BL

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

3,800,000 VNĐ

2,650,000 VNĐ

Áo dạ nam COAT_ BRC1621 GR

Áo dạ nam COAT_ BRC1621 GR

NEW  2016/2017

3,800,000 VNĐ

2,650,000 VNĐ

BRC1625 NV

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1625 NV

NEW FW 2016 - F/MADE IN ITALIA

5,950,000 VNĐ

3,550,000 VNĐ

BRC1679 GR

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1679 GR

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

2,800,000 VNĐ

BRC1613 GR

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1613 GR

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

2,600,000 VNĐ

2,000,000 VNĐ

BRC1685 GR

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1685 GR

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

2,600,000 VNĐ

BRC1603 PR

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1603 PR

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

3,000,000 VNĐ

BRC1621 BL

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1621 BL

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

3,800,000 VNĐ

2,650,000 VNĐ

BRC1624 BL

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1624 BL

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

2,800,000 VNĐ

BRC1685 GR

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1685 GR

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

2,800,000 VNĐ

2,150,000 VNĐ

BRC1690 DG

ÁO MĂNG TÔ NAM BRC1690 DG

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

5,100,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

BRC1690 YL

BRC1690 YL

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

5,100,000 VNĐ

2,550,000 VNĐ

BRC1680 DB

BRC1680 DB

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

5,100,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

BRC1621 YL

BRC1621 YL

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

3,500,000 VNĐ

2,450,000 VNĐ

BRC1621 GR

BRC1621 GR

NEW FW 2016 - MADE IN KOREA

3,800,000 VNĐ

2,650,000 VNĐ

COAT_ BRC3689 BL

COAT_ BRC3689 BL

NEW  2016/2017

3,500,000 VNĐ

COAT_BRC1652 BW

COAT_BRC1652 BW

NEW  2016/2017  

4,500,000 VNĐ

3,150,000 VNĐ

COAT_ BRC1623 GR

COAT_ BRC1623 GR

NEW  2016/2017

3,800,000 VNĐ

ÁO DẠ  LÔNG CỪU

ÁO DẠ LÔNG CỪU

NEW F/W 2016

3,800,000 VNĐ

ÁO DẠ NAM LÔNG CỪU

ÁO DẠ NAM LÔNG CỪU

NEW F/W 2016

3,000,000 VNĐ

ÁO DẠ  NAM

ÁO DẠ NAM

BR8K 6568 GR

3,800,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

MĂNG TÔ DẠ LÔNG CỪU

MĂNG TÔ DẠ LÔNG CỪU

NEW F/W 2016

3,800,000 VNĐ

ÁO PHAO - BRJ1631 DN

ÁO PHAO - BRJ1631 DN

NEW  2016/2017

2,200,000 VNĐ

1,650,000 VNĐ

ÁO PHAO - BRJ1636 NV

ÁO PHAO - BRJ1636 NV

NEW  2016/2017

2,200,000 VNĐ

1,650,000 VNĐ